ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษา

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของกองช่าง

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ซอยสวนวัด หมู่ที่12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มทเติม ครั้งที่1)

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บริเวณ กม.29ถนนสาย325 (ติดเขตอำเภอดำเนินสะดวก)

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านสถานีวิทยุกรมการขนส่งทางน้ำเเละพาณิชยนาวี เอฟ.เอ็ม107.5เม็กกะเฮิร์ท