การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองกก หมู่ที่1 ต.นางตะเคียน

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง แบบตรวจการณ์ 5 ประตู(แวน) 7ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียนกข-363

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดดอนมะโนรา หมู่ที่5 ต.ดอนมะโนรา

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดเก็บสายไฟบริเวณหน้าห้องเรียนอาคารพรหมสุวัฒน์ โรงเรียนวัดเกตการาม