Day: 31 สิงหาคม 2020

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำยาเคมีต่างๆเเละวัสดุสำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพเเละนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิเเพ้(ศูนย์วารีบำบัด)

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเกลือสำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพเเละนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิเเพ้(ศูนย์วารีบำบัด)

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อปุ๋ย เพื่อบำรุงรักษาสนามหญ้าบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม