วันนี้(๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น.นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในพื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต์ชื่อโครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ในการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ คณะทำงานได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและกลุ่ม YEC จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ คือ พื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน เพื่อเป็นต้นแบบสวนสาธารณะที่ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในพื้นที่อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน
Tagged on:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *