รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางน้อย หมู่ที่4

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดาวดึงส์-ท่าคา หมู่ที่8

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมแซมพื้นในอาคารศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเเละเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมเเละเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองตาตั๋น หมู่ที่5 ต.แควอ้อม