ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหุบพลับเชื่อม ตะวันจาก หมู่ ๗ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองกก หมู่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนัดตาว่าย หมู่ ๑๒ เชื่อมถนนสายสมุทรสงคราม -ปากท่อ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองกก หมู่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนัดตาว่าย หมู่ ๑๒ เชื่อมถนนสายสมุทรสงคราม -ปากท่อ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)