จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๕๑๐i เลขรหัสพัสดุ ๔๑๗ – ๕๙ – ๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง