จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง และซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อมิตซูบิชิไทรทัน สีเทา หมายเลขทะเบียน กค-๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตาตั๋น หมู่ที่ ๕ ตำบลแควอ้อม เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ รถยนต์ส่วนกลางแบบตรวจการณ์ ๕ ประตู (แวน) ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กข-๓๖๓ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสวนบ้านนางละมัย หมู่ ๕ , ๘ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดาวดึงส์-ท่าคา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ภายในสนามกีฬาฯเลขรหัสพัสดุ ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๑, ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๒, ๔๖๓-๕๓-๐๐๑๗/๓-๓,๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๔, ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๕, ๔๖๒-๕๓-๐๐๑๗/๓-๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหุบพลับเชื่อม ตะวันจาก หมู่ ๗ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ ๕ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดโรงธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)