วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนธัส ขุนนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการเรียนการสอน โดยเน้นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด