วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะทีมผู้บริหาร ร่วมกับบุคลากรที่มีความชำนาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรณีวิทยาของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชุมหารือการสร้างจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการในทุกมิติ ทั้งด้านบวก และด้านลบ ณ ห้องประชุม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม