วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนธัส ขุนนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมครูอัตราจ้าง รร.ท้ายหาด และรร.วัดอมรวดี ตามนโยบายด้านการศึกษา ของนางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม