วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เขต ต.แพรกหนามแดง สอบถามปัญหาเรื่องถนนในชุมชน เเละรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป