วันที่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนธัส ขุนนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุญผู้อุทิศที่ดินสร้างโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) เนื่องในเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ยังได้มอบอังเปาให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย