กองกิจการสภาฯ

    • การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  2.กำหนดการลงทะเบียนขององค์กร  

  • ประกาศจากกองกิจฯ