โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

นายพิสิฐ เสื…

ร.ร.วัดแก่นจันทน์เจริญ ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย ร.ร.วัดปากน้ำ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๑๖ …

ร.ร.วัดสี่แยก ร.ร.เทศบาล ๒ ร.ร.เทศบาล ๓ และร.ร.เมธีชุณหะวัณ ร.ร.วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ร.ร.วัดคลองโคน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๑๕ …

ร.ร.แพรกหนามแดง ร.ร.วัดเขายี่สาร ร.ร.วัดตรีจินดาและร.ร.เอื้อวิทยา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๑๓ …

ร.ร.วัดมณีสรรค์ ร.ร.บ้านคลองกก ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ และร.ร.บ้านยายแพง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๙ ม…

ร.ร.วัดบางนางลี่ใหญ่ ร.ร.วัดเสด็จ ร.ร.บ้านเขตเมือง ร.ร.วัดน้อยแสงจันทร์ ้่ และร.ร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๘ ม…

ร.ร.วัดนางพิมพ์ ร.ร.บ้านคลองกก ร.ร.วัดอมรวดี และร.ร.วัดธรรสถิติ์วณาราม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๗ ม…