ร.ร.วัดตะโหนดราย ร.ร.วัดุช่องลม(ธรรมโชติ) ร.ร.บ้านรางห้าตำลึง และร.รศาลเจ้าอาม้า”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๓ ม…

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ร.ร.วัดบางคนทีใน ร.ร.วัดเกตุการาม ร.ร.ศาลแม่อากาศ และร.ร.วัดบางประจันต์

วันนี้ ( ๑ ม…

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ร.ร.วัดธรรมประสิทธิ์ ร.ร.บ้านคลองตาจ่า และร.ร.วัดท้ายหาด

วันนี้ ( ๒๘ …