ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มาเยียมชมและประชาสัมพันธ์การจัดทำดอกไม้จันทน์

วันนี้ (๙ พฤ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

นายพิสิฐ เสื…

ร.ร.วัดแก่นจันทน์เจริญ ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย ร.ร.วัดปากน้ำ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๑๖ …

ร.ร.วัดสี่แยก ร.ร.เทศบาล ๒ ร.ร.เทศบาล ๓ และร.ร.เมธีชุณหะวัณ ร.ร.วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ร.ร.วัดคลองโคน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๑๕ …

ร.ร.แพรกหนามแดง ร.ร.วัดเขายี่สาร ร.ร.วัดตรีจินดาและร.ร.เอื้อวิทยา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันนี้ ( ๑๓ …