ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มาเยียมชมและประชาสัมพันธ์การจัดทำดอกไม้จันทน์

วันนี้ (๙ พฤ…