คณะครูและนักเรียน รร.วัดปากน้ำ รร.้วัดเสด็จ รร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม รร.วัดจุฬามณี และรร.วัดบางจะเกร็ง

วานนี้ (๕ มี…