พิธีเปิดโครงการว่ายนำ้เพื่อฟื้นฟูศักยภาพผู้มีภาวะความต้องการช่วยเหลือพิเศษ

นายพิสิฐ เสื…

คณะครูและนักเรียน รร.วัดปากน้ำ รร.้วัดเสด็จ รร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม รร.วัดจุฬามณี และรร.วัดบางจะเกร็ง

วานนี้ (๕ มี…