Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือดสมาชิกวุฒิสภา
สำเนาหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.4/ว13722 ลงวันที่ 1 พฤศจิการยน 2561 2018-11-14 15:55:35 File:
  แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามที่ ลต(สส) 002/ว572 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 2018-11-14 15:53:13 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
รายงานผลการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในการซ่องแซมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-12-14 09:05:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้างคลองโพงพางล่าง ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-12-14 09:03:08
ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายชรัล ม.5, ม.6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-12-13 09:28:33

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
 
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG