Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย)
เขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย)อำเภอเมืองฯ อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที โดยเกิดเหตุฝนตกและลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 10 พฤศภาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. และได้สิ้นสุดในวันเดียวกันเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมาก และหลังจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีที่พักอาศัยของประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิน 111 หลังคาเรือน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน 12 ตำบล (รายละเอยดตามหนังสือที่แนบ) 2019-05-23 09:07:20 File:
  ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน
ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2019-04-30 15:52:43 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ
1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-05-23 09:33:31
การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง
1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินหลุกสายบ้านนายชรัล ม.5,6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-05-23 08:59:25
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-05-22 09:57:00

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
 
เว็บพันธมิตร
 
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG