Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  หลักเกณฑ์การประกวดรำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60
กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง กิจกรรม "ประกวด รำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน)"ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย 60 2017-10-19 09:09:29 File:

  หลักเกณฑ์การประกวดรำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60
กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง กิจกรรม "ประกวด รำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน)"ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย 60
2017-10-19 09:09:29 File:
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่3 ประจำปี2560
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่3 ประจำปี2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
2017-09-18 13:24:50 File:
ดูทั้งหมด>>>

 

 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-01-19 09:47:43
ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-01-19 09:46:06
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง
โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก - บ้านวัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-01-19 09:43:49

ดูทั้งหมด>>>

 

  ประกาศรับสมัครงาน ยังไม่มีประกาศ!    
 
 
 
         
     

คู่มือประชาชน

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     
 

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG