Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม 2019-09-17 11:40:12 File:
  ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 2019-09-03 15:38:54 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-11-15 16:23:46
ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ สำหรับปล่อยพระประทีปพระราชทาน จำนวน 2 ลำ
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-11-15 14:17:10
ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ
ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่ารถนั่งสองแถว 6 ล้อ สำหรับผู้เข้าร่วมเดินขบวนตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-11-15 14:15:52

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
 
เว็บพันธมิตร
 
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG